ศาลแขวงทุ่งสง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 21
อ.482/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.715/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1608/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4779/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4780/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4781/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4782/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4783/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4784/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4785/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4786/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4787/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4788/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4789/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4790/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4791/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4792/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4793/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4794/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4795/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4796/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)