หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 21
ผบ.1205/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1319/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1320/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1321/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1332/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1384/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1385/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.1386/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.2746/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.471/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.5293/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.935/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.948/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ม.75/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ม.78/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.79/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.80/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.81/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1754/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
อ.717/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.826/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.