หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
ผบ.4290/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4291/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4292/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4293/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4294/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4295/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4296/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4297/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4298/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4299/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4305/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.4307/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4308/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4319/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4341/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.4342/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.4351/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4352/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4385/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 09:00
อ.1834/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00