หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

40

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561  นายอภิชาติ  ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง  ข้าราชการตุลาการและคณะข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้  เวลา 07.00 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เวลา 08.30 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเวลา 19.00 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 100
ผบ.5215/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5216/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5217/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5218/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5219/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5220/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5221/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5222/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5223/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5224/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5225/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5226/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5227/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5228/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5229/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5230/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5231/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5232/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5233/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5234/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5235/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5236/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5237/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5238/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5239/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5240/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5241/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5242/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5243/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5244/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5245/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5246/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5247/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5248/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5249/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5250/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5251/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5252/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5253/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5254/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5255/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5256/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5257/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5258/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5259/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5260/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5261/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5262/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5263/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5264/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5265/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5266/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5267/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5268/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5269/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5270/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5271/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5272/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5273/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5274/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5275/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5276/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5277/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5278/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5279/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5280/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5281/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5282/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5283/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5284/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5285/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5286/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5287/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5288/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5289/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5290/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5291/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5292/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5293/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5294/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5295/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5296/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5297/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5298/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5299/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5300/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5301/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5302/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5303/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5304/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5305/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5306/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5307/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5308/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5309/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5310/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5311/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5312/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5313/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 09:00
อ.1871/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00