ศาลแขวงทุ่งสง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 57
ม.147/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4146/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4147/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4148/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4149/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4106/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4107/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4108/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4109/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4156/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4157/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4158/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4159/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4160/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4161/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4162/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4163/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4164/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4165/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.688/60
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ม.145/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ม.151/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1431/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1487/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.744/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1455/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1483/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1607/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1608/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1609/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1778/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1781/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1799/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1855/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1880/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4056/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4057/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4058/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4060/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4068/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4069/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4094/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4095/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4096/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4097/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4098/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4099/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4100/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4101/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4102/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4114/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4115/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4116/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4117/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4134/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4155/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4193/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ