หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

        เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม“ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมพบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์    ซึ่งกันและกันในรูปแบบไม่เป็นทางการอันจะนำไปสู่การประสาน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
ผบ.6212/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.6213/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6214/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6215/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.6216/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6217/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6218/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.6219/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6220/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6221/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.6222/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6223/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6254/61
-ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.6255/61
-ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6256/61
-ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6257/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.6258/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6259/61
-ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6260/61
-ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.6261/61
-ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6266/61
-ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1928/59
ฟังคำพิพากษาฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อ.2082/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00