ศาลแขวงทุ่งสง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 35
อ.573/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4276/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4277/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4510/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4511/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4512/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4513/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ม.161/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1527/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1822/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2383/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.515/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1608/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1873/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2120/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4102/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4211/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4214/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4237/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4257/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4416/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4430/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4431/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4432/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4502/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4503/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4504/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4505/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4506/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4507/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4508/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4509/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4546/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4639/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4427/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)