หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
1/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.197/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.224/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.275/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.496/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.497/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.499/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5827/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.894/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.916/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.946/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.947/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.948/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.949/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.950/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.951/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.952/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.953/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.954/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.972/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.973/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.974/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.975/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.976/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.977/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.978/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.979/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.980/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.981/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.982/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.983/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.984/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.985/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.986/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.987/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.988/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ม.56/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.57/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.134/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2196/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.549/61
พร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.