ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงทุ่งสง ห้องคุมขัง และบริเวณ


ด้วยศาลแขวงทุ่งสง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงทุ่งสง ห้องคุมขัง และบริเวณถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง  ศาลแขวงทุ่งสง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้


เอกสารแนบ