ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ประกาศสำนักงนประจำศาลแขวงทุ่งสง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๔ อัตรา  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้


เอกสารแนบ