ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (เพิ่มเติม)


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (เพิ่มเติม) เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอบคัดเลือกของตำแหน่งที่สอบ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ