ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

โครงการ "ศาลแขวงทุ่งสงรวมใจ ปลูกต้นดาวเรืองฯ"

โครงการ "ศาลแขวงทุ่งสงรวมใจ ปลูกต้นดาวเรืองฯ"


เอกสารแนบ