ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ประกาศศาลแขวงทุ่งสง เรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ศาลแขวงทุ่งสง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้


เอกสารแนบ