ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ประกาศศาลแขวงทุ่งสง เรื่อง ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในห้องพิจารณาคดี
เอกสารแนบ