ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม


เอกสารแนบ