ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลเยาวชนฯสงขลา

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลเยาวชนฯสงขลา


เอกสารแนบ