ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ศาลแขวงทุ่งสงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ศาลแขวงทุ่งสงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑ นายอภิชาติ  ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง  และ คณะข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑  ดังนี้  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ณ บริเวณโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ  ถวายราชสดุดี  และถวายบังคม  ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ