ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ศาลแขวงทุ่งสงจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศาลแขวงทุ่งสงจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  2561  ศาลแขวงทุ่งสงได้จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดย นายอภิชาติ  ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง  และคณะข้าราชการศาลยุติธรรม ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสวนธรรมถ้ำทอหูก  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ