ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงทุ่งสง :: มีเขตอำนาจ ๑๐ อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอทุ่งสง นาบอน ช้างกลาง ฉวาง บางขัน ทุ่งใหญ่ พิปูน ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ และจุฬาภรณ์

ศาลแขวงทุ่งสงร่วมกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ศาลแขวงทุ่งสงร่วมกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม ๒๕๖2 นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง มอบหมายให้ นางอุไรพร แดงบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงทุ่งสงร่วมกับศาลจังหวัดทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ